CPA CMS

Trở về

 

Tương tự Horizon CMS, CPA CMS là phần mềm quản lý nội bộ của công ty TNHH kiểm toán và tư vấn CPA Á Châu,

Phần mềm có các chức năng chính như: Quản lý thông tin khách hàng, Quản lý chứng từ, Mẫu hợp đồng, Báo giá, Hợp đồng, Quy trình xử lý hợp đồng, Quản lý nhân viên và Tính lương tự động hàng tháng...

Trong đó Quy trình xử lý hợp đồng được phần chia thành nhiều nhóm công việc và có thể phân công cho danh sách nhân viên cấp dưới để phụ trách, Quản lý có thể theo dõi tiến độ của từng công việc và xét duyệt công việc, từ đó tính toán hoa hồng cho các nhân viên phụ trách

index-img